QUI SOM


Garrotxa per la independència és l'agrupació de totes les seccions locals de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la nostra comarca.

1.  Les finalitats de l'Assemblea Nacional Catalana són:
  • Promoure la creació de les condicions polítiques i socials necessàries per a l’assoliment i la constitució de l’estat català propi, independent, de dret, social i democràtic.
  • Aglutinar totes les persones que treballen amb objectius afins als de l’Assemblea Nacional Catalana, ja sigui des de tota mena de grups, entitats, moviments, partits polítics, o bé individualment.
  • Facilitar, potenciar i acollir tota classe d’iniciatives democràtiques encaminades a l’assoliment dels objectius esmentats en els apartats anteriors.
2.  Per aconseguir les seves finalitats, a títol merament enunciatiu i no limitador, l'Associació durà a terme les activitats següents:
  • Conferències, congressos i jornades d'anàlisi, debat i estudi.
  • Organització de tota mena d’actes i activitats encaminades a la formació dels seus membres, col·laboradors i simpatitzants.
  • Organització de tota mena d'actes divulgatius i de dinamització social relatius a les finalitats de l'Associació.
  • Edició de publicacions sobre els treballs i les conclusions que derivin de les seves activitats.
  • Elaboració de propostes i argumentaris relatius a les finalitats de l'Associació.
  • Creació de materials divulgatius de qualsevol tipus i en qualsevol suport.
  • Creació d'un arxiu recopilatori dels materials i les activitats de l'Associació.
3.  La participació a l’Assemblea Nacional Catalana serà sempre a títol individual.
 
4.  L’Assemblea Nacional Catalana es mantindrà totalment independent de qualsevol partit polític i no es presentarà a cap mena d’eleccions.
 
5.  L’Assemblea Nacional Catalana no té ànim de lucre.


Més informació: www.assemblea.cat